Akademik Personel

Title / Name SURNAME                         E-Mail                                              Office

Asst. Prof. Dr. Hüseyin KAYGIN              hkaygin@bartin.edu.tr                   410

Res. Assist. Kenan ÇETİN                       kenancetin@bartin.edu.tr              440

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü 0 378 223 52 07 - 0 378 223 52 08 - egitim@bartin.edu.tr hkaygin@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi