Bölüm Hakkında

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Lisans programı eğitimi sunmaktadır. Bölüm, kayıtlı öğrencilere, nitelikli İngilizce öğretmenleri yetiştirmek adına; İngilizce dili, yöntem ve yaklaşımları, İngiliz Edebiyatı ve Eğitim Bilimleri alanlarında dersler temin etmektedir. Müfredat ve program içerikleri doğrultusunda tüm gereklilikleri yerine getirmeleri durumunda, öğrenciler İngilizce Öğretmenliği lisans diploması ile mükafatlandırılacaktır. Bölümün mezunları özel ve devlet okullarında dil öğretmenleri olarak veya özel ve devlet üniversitelerinde okutman olarak  görev alabilmektedirler.

Bölümün Geçmişi

Yabancı Diller Eğitimi bölümü akademik kadrosunu oluşturma sürecine devam etmektedir. 2016-2017 yılında öğrenci kabulü gerçekleştirilmemesiyle birlikte, bölümün 2018-2019 akademik yılına tam aktif olarak başlaması öngörülmektedir. An itibariyle, akademik personel kadrosu 1 Yardımcı Doçent Dr. ve 1 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır; ayrıca, süregelen akademik personel alım işlemleri gelecek vaat etmektedir.

Vizyon

Birincil vizyonumuz Yabancı Diller Eğitimi bölümüne öğrenci yerleştirmek ve ulusal ve uluslararası olarak ileri gelen yabancı diller eğitimi bölümleri arasında yer almaktır.

Misyon

Misyonumuz öğrenci öğrenimi ve profesyonel akademik hayatı geliştirmek ve yabancı dil öğretmenlerinin niteliklerini arttırmak doğrultusunda destek sağlamaktır.